Aneta HÁJKOVÁ

Bakalářská práce

Výslovnost výpůjček z angličtiny v současné francouzské ekonomické terminologii

The Pronunciation of the Borrowed Words in the French Economic Terminology
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výslovností výpůjček z angličtiny v současné francouzské ekonomické terminologii. Jejím hlavním cílem je teoretický popis a analýza fonetických modifikací výpůjček, ke kterým dochází v procesu přejímání. Práci tvoří celkem šest kapitol a je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část, která byla zpracována na základě odborných zdrojů, se věnuje vymezení …více
Abstract:
The bachelor thesis is concerned with the pronunciation of loan words from English in contemporary French economic terminology. The principal aim of this thesis is to describe theoretically and analyse phonetic modifications of Anglicisms. These modifications are caused by the process of borrowing. The thesis consists of six chapters and is divided into theoretical part and practical part. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015
Zveřejnit od: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁJKOVÁ, Aneta. Výslovnost výpůjček z angličtiny v současné francouzské ekonomické terminologii. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zfsome zfsome/2
6. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
6. 5. 2015
Bulanova, L.
7. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.