Theses 

Strategie rozvoje firmy – Ing. Bc. Zdeněk Makovec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Bc. Zdeněk Makovec

Bakalářská práce

Strategie rozvoje firmy

Strategy of a Firm's Development

Anotace: „Strategie rozvoje firmy“ je návrh strategie rozvoje firmy konkrétního podniku. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V první části práce se věnuji zejména teoretickému vymezení problematiky s využitím dostupné odborné literatury. V praktické části diplomové práce se věnuji strategické analýze a výzkumu, který je vztažen k výzkumným hypotézám. Na základě výsledků analýz a výzkumu volím nejvhodnější strategii rozvoje firmy a navrhuji možná doporučení pro realizaci strategie.

Abstract: The goal of the submitted thesis “Company development strategy” is to propose a company development strategy for a concrete company. This work is divided into a theoretical part and a practical part. In the first part I focus on defining problems using available literature. In the second part I pay attention to the strategic analysis and the research which is relative to the hypotheses. Based on obtained data, a company development strategy is chosen and recommendations are made.

Klíčová slova: Strategie, poslání, vize, strategické cíle, vnější prostředí, vnitřní prostředí, SWOT analýza, silné a slabé stránky firmy, Strategy, mission, vision, strategic objectives, external environment, internal environment, SWOT analyse, strenghts and weaknesses of the company

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 09:58, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz