Martina ŠILHAVÁ

Diplomová práce

Galerijní animace v primární výtvarné edukaci

Gallery Animation in primary art education
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je formou galerijní animace zprostředkovat soudobé výtvarné umění žákům 1. stupně základní školy. Díky teoreticko-praktické podstatě galerijních animací se žáci seznamují s uměleckou výtvarnou tvorbou a zároveň je v nich podněcována jejich vlastní kreativita. Teoretickou část diplomové práce tvoří teoretický rámec potřebný k realizaci praktické části, kterou je vlastní …více
Abstract:
Thanks to theoretical-practical basis of gallery animation pupils get to know the fine art creation and equally their own creativity inspired. The theoretical part of my thesis forms the theoretical frame necessary for realisation of the practical part, which is the innate gallery animation. The part of my thesis is also the authorial creation, which relates to the topic of my preliminary exam.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radka Růžičková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠILHAVÁ, Martina. Galerijní animace v primární výtvarné edukaci. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy