Ing. Kamila Dvorská, Ph.D.

Diplomová práce

Přínos dalšího vzdělávání jako jednoho z faktorů snížení rizika sociální exkluze a zvýšení zaměstnatelnosti

The Benefit of Further Training as One of the Factors of Social Exclusion Risk Reduction and Employability Increase
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jaké přínosy dalšího vzdělávání pociťují absolventky kurzu „Asistentka manažera“ a jak podle nich tyto přínosy zmírnily jejich případné ohrožení novými sociálními riziky a sociální exkluzí? V teoretické části jsou nastíněny hlavní teoretické koncepty, vztahující se k dalšímu vzdělávání, novým sociálním rizikům a sociální exkluzi. Tato …více
Abstract:
The aim of this graduation thesis is to give answer to the main research question: What benefits the “Assistant manager“ course leavers perceive and how, in ther opinion, these benefits have reduced the possible threat of new social risks and social exclusion? In the theoretical part there is a sketch of the main concepts related to training and adults education, to new social risks and social exclusion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Klimplová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií