Jan ŠEBELKA

Bakalářská práce

Zhodnocení "Správné zemědělské praxe" ve vybraném provozu s chovem skotu a zhodnocení produkce zátěžových plynů z ustájení

Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na řešení problematiky znečišťování životního prostředí, do kterého spadají sféry Země. Dále se tato práce zabývá skleníkovými plyny a amoniakem a dalšími plyny produkovanými zemědělskou živočišnou výrobou. Zemědělství je celosvětově považováno za jednoznačně největšího producenta amoniaku. Dále se práce zabývá správnou zemědělskou praxí, měřením a řešením snižování …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on solution the issue of environmental pollution, which falls within the sphere of the Earth. Furthermore, this work deals with the greenhouse gases and ammonia and other gases produced from agricultural livestock production. Agriculture is globally considered to be clearly the largest producer of ammonia. Further the work deals with good agricultural practice, the measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Antonin Dolan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEBELKA, Jan. Zhodnocení "Správné zemědělské praxe" ve vybraném provozu s chovem skotu a zhodnocení produkce zátěžových plynů z ustájení. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zfx31e zfx31e/2
17. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
17. 5. 2017
Bulanova, L.
18. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.