Bc. Alžběta Kubová

Bakalářská práce

Využití marketingu pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy

The utilization of marketing for increasing of competitiveness of a company
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá využitím marketingu pro zvýšení konkurenceschopnosti konkrétní firmy, která je pro účely práce označována jako Nástroje s r.o. Cílem práce je povést na základě zpracování teoretických východisek problematiky marketingu a jeho využití pro zvýšení konkurenceschopnosti firmy analýzu uplatňování marketingu ve zkoumané firmě a navrhnout opatření pro budoucí efektivnější …více
Abstract:
Presented bachelor thesis deals with the use of marketing to increase the competitiveness of a particular company, which is referred to as Tools s r.o. The aim of this thesis is, based on the processing of the theoretical resorts of marketing and its use as a tool of competitive ability, to analyze the application of marketing in the company Tools s r.o. and propose measures for the future more effective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jitka Sládková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING

AKADEMIE STING

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních podniků