Bc. Denis Solomennikov, MBA

Master's thesis

Strategický a operativní controlling v malých a středních podnicích

Strategic and oparational controlling in small and medium-sized enterprises
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou strategického a operativního managementu v malých a středních podnicích. Jedná se aktuální téma již proto, protože controlling se dostává stále více do popředí v řízení podniků, které chtějí uspět na trhu, hlavně podniků, které se nebojí změn a progrese v řízení. Týká se to nejen velkých nadnárodních firem, ale také malých a středních podniků, které si ke controllingu …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the strategic and operational management in small and medium-sized enterprises. Controlling is getting more and more to the forefront in the management of companies that want to succeed in the market, especially companies that are not afraid of structural change in the management process. It concerns not only the large multinational companies, but also small and medium …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Reader: Ing. Viktor Hrdina, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance & Master of Business Administration