Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.

Disertační práce

Reflexe jako nástroj procesů rozvíjení didaktických znalostí obsahu

Reflection as a Tool for Developing Pedagogical Content Knowledge
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá výzkumem dvou velmi aktuálních konceptů, které se v současnosti stále více uplatňují v programech přípravného učitelského vzdělávání. Jedním z nich je specifická kategorie znalostí, tzv. didaktické znalostí obsahu. Druhým je reflexe či reflektivní praxe, která je považována za nástroj podpory profesního učení. Práce se zaměřuje na charakteristiky didaktických …více
Abstract:
The present doctoral thesis deals with the research of two topical concepts which are currently more and more employed in teacher training programmes. One is a specific category of knowledge called pedagogical content knowledge (PCK). The other is the concept of reflection and reflective practice which is considered as a tool for development of learning in profession. The thesis focuses on the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D., doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta