Jakub Petráček

Bakalářská práce

Využitý Shiny, grafického nástroje pro R, ve statistické praxi

The use of Shiny, a graphical tool for R, in statistical practice
Anotace:
Tato práce se zabývá časovými řadami akcií a jejich analýzou. Využívá prostředí vytvořeného v jazyce R s pomocí grafického nástroje Shiny. Práce je zaměřena na problematiku akciového investování. Představuje způsoby, jak k takovému investování lze přistupovat a osvětluje jeho základy. Modeluje časové řady pomocí několika vybraných metod a pomocí těchto metod se snaží určit jejich pravděpodobný budoucí …více
Abstract:
This thesis deals with time series of shares and their further analysis. It uses an environment created in R language with the Shiny graphical tool. The thesis is focused on problematics connected with investing into shares. It introduces many ways to approach this type of investing and clarifies its basics. Modelling time series with several selected methods and using these methods it is trying to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Jan Fojtík
  • Oponent: Karel Šafr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76899

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii