Mgr. Hana Oujezdská, DiS.

Bakalářská práce

Motivace ke kvalitnímu trávení volného času u dospívajících rizikových jedinců

A motivation for problematic adolescent individuals to spend a quality leisure time
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o motivaci rizikových dospívajících jedinců ke kvalitnímu trávení volného času. Teoretická část vymezuje vývojové období adolescence, rizikové chování, volný čas a jeho kvalitní trávení, prevenci a odborná pracoviště související se sekundární prevencí. Cílem empirické části bylo zmapovat postupy motivace ke kvalitně trávenému volnému času u dospívajících rizikových jedinců …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the motivation for problematic adolescent individuals to spend a quality leisure time. The theoretical part relates on the developmental period of adolescence, risk behavior, leisure time and quality leisure time, prevention and professional institutions focuses on secondary prevention. The aim of the empirical part was to map processes of the motivation for problematic adolescent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Fajkusová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta