Mgr. Veronika SVAČINOVÁ

Disertační práce

Vliv sekvenční, repetiční a expresní variability genu TSPY v normálních a patologických buňkách

Impact of sequence, repetitive and gene expression variality of TSPY gene in normal and pathological cells
Anotace:
Příčiny mužské neplodnosti mohou být vrozené nebo získané. Nejčastěji se jedná o kombinaci obojího. Geneticky podmíněné selhání nebo zhoršení spermatogeneze může být ovlivněno až 150 geny. Většina prací této problematiky je zaměřena na kandidátní geny z oblasti AZF. Jedním z dalších kandidátních genů je TSPY. Gen TSPY je gen kódující testes specifický protein. Jedná se o multikopiový gen. Počet kopií …více
Abstract:
The causes of male infertility can be congenital or acquired. Most often it is a combination of both. Genetically determined failure or deterioration of spermatogenesis may be affected up to 150 genes. Most of these studies are focused on AZF candidate genes. Another candidate gene is TSPY, which encodes the testis-specific protein. It is a multi-copy gene. Number of copies varies from 30 to 60. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2011
Zveřejnit od: 18. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVAČINOVÁ, Veronika. Vliv sekvenční, repetiční a expresní variability genu TSPY v normálních a patologických buňkách. Olomouc, 2011. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.8.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 8. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Lékařská fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Lékařská genetika / Lékařská genetika

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zg8h9x zg8h9x/2
24. 4. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
24. 4. 2012
Marklová, E.
25. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.