Bc. Michaela Průšová

Bakalářská práce

Vnitřní účetní směrnice firmy

Internal accounting rules of the company
Anotace:
ANOTACE Autor: Michaela Průšová Název: Vnitropodnikové účetní směrnice Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit vnitropodnikové účetní směrnice společnosti Brněnské komunikace a.s., zjistit zdali jsou směrnice vytvořeny v souladu s odpovídajícími předpisy, zda odpovídají požadavkům firmy a jsou-li aktivním dokumentem, nebo slouží pouze jako dokument formální.
Abstract:
ANNOTATION Author: Michaela Průšová Title: Internal accounting rules of the company The aim of this bachelor thesis is to evaluate the internal accounting of the Brněnské komunikace a.s., to determine whether the directives are developed in accordance with relevant regulations, compliance with the requirements of the company and if the active document, or serves only as a formal document.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jiří Klíma
  • Oponent: Ing. Petr Balát

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Zdaňování

Práce na příbuzné téma