Karolína HOLEŠOVÁ

Bakalářská práce

Obraz venkova v dílech Karla Václava Raise a Terézy Novákové

The rural image in the works of Karel Václav Rais and Teréza Nováková
Anotace:
Téma bakalářské práce Obraz venkova v dílech K. V. Raise a T. Novákové se soustřeďuje na jejich dvě stěžejní práce, které v průběhu svého života vytvořili - Zapadlí vlastenci a Drašar. Hlavním tématem analytické části práce je zaměření se na motivy venkova v obou románech a v závěru práce je uvedeno srovnání těchto děl navzájem, v němž shrnuji a hodnotím zjištěné poznatky, k nimž jsem v průběhu psaní …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the main works of Karel Václav Rais and Teréza Nováková - Zapadlí vlastenci and Drašar. The main topic of the analytical part of the thesis focuses on the motives of rural life in both novels and in the end of the thesis there is the comparison of these two novels in which I summarize and evaluate the foundings which I have come to.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Smolka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLEŠOVÁ, Karolína. Obraz venkova v dílech Karla Václava Raise a Terézy Novákové. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta