Mgr. Martina Jurková, DiS.

Diplomová práce

Problematika kardiopulmonální resuscitace na jednotce intenzivní péče

Cardiopulmonary resuscitation in the intensive care unit
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na problematiku kardiopulmonální resuscitace na interní jednotce intenzivní péče. Obsahem je rozdělena na dvě na sebe navazující části (teoretickou a empirickou). Teoretická část je rozdělena na 3 kapitoly (Kardiopulmonální resuscitace, Doporučené postupy dle Guidelines 2015, Specifika kardiopulmonální resuscitace v nemocnici). Druhá (empirická) část je založena na kvalitativním …více
Abstract:
The thesis is focused on the issue of cardiopulmonary resuscitation on the internal intensive care unit. The content is divided into two consecutive parts (theoretical and empirical). The theoretical part is divided into 3 chapters (Cardiopulmonary Resuscitation, Recommended Practices according to Guidelines 2015, Specifics of Cardiopulmonary Resuscitation in a Hospital). The second (empirical) part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta