Theses 

LEGO Mindstorms NXT - využití programovacích prostředí NXT-G a RobotC – Bc. Jan BAŤKO

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan BAŤKO

Diplomová práce

LEGO Mindstorms NXT - využití programovacích prostředí NXT-G a RobotC

LEGO Mindstorms NXT - The Use of Programming Environments NXT-G and RobotC

Anotace: Práce nejprve představuje možnosti využití robotické stavebnice LEGO Mindstorms NXT na všech stupních vzdělávání na základě motorických schopností a dovedností žáků a jejich myšlení. Dále představuje a porovnává možnosti robotických programovacích prostředí NXT-G a RobotC. Na základě předložené osnovy vznikl jako součást práce výukový materiál, který představuje základní programové konstrukty obou prostředí a vysvětluje možnosti využití modulů robotické stavebnice.

Abstract: The thesis introduces the possibility of using robotic kit LEGO Mindstorms NXT at all levels of education according to kinetic abilities, skills and thinking of students. It also presents and compares the possibilities of robotic programming environments NXT-G and RobotC. According to the submitted curriculum an educational course was created as part of the thesis. The course introduces the basic programming constructs of both programming environments and explains the use of robotic kit modules.

Klíčová slova: LEGO Mindstorms NXT, NXT-G, RobotC, programovací prostředí, robotické programování, výukový kurz

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Jakeš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=55270 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

BAŤKO, Jan. LEGO Mindstorms NXT - využití programovacích prostředí NXT-G a RobotC. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 14:15, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz