Bc. Tomáš Müller

Master's thesis

Chování spotřebitele na trhu s vínem

Consumer behaviour in the wine market
Anotácia:
Diplomová práce řeší aktuální problém českého a moravského vinařství, konkrétně vztah spotřebitelů k nabídce vín na českém trhu. V první části práce jsou zpracovány teoretické koncepce, které se týkají chování spotřebitele. Jsou zde popsány modely chování, vlivy, jež ovlivňují nákupní chování, členění spotřebitelů podle spotřebitelských typologií a je zde vysvětleno kupní rozhodování na trhu. Druhá …viac
Abstract:
This thesis deals with the current problem of Czech and Moravian wines, particularly the relationship between wine consumers and choice of wines in the Czech market. First part of the thesis describes theoretical concepts related to consumer’s behavior. There are described behavioral patterns, influences which affect shopping manners, branding consumers by types and explanation of purchasing decisions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedúci: Ing. Lenka Procházková
  • Oponent: Ing. Martin Souček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting