Theses 

Karl Ditters von Dittrsdorf - koncerty pro kontrabas – Milan Gablas

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Kontrabas

Milan Gablas

Diplomová práce

Karl Ditters von Dittrsdorf - koncerty pro kontrabas

Carl Ditters von Dittersdorf – Double bass concertos

Anotace: Diplomová práce pojednává o kontrabasových koncertech vídeňského skladatele 18. století – Karla Ditterse von Dittersdorfa. V úvodních kapitolách se zabývá skladatelovým životem a jeho zařazením do uměleckého slohu. Hlavní část s hudební analýzou obsahuje dva koncerty pro kontrabas a orchestr a koncertantní symfonii pro kontrabas, violu a orchestr. V závěru kapitoly nechybí porovnání nahrávek. Kromě toho jsou v práci zmínky o Mezinárodním festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu, Mezinárodní kontrabasové soutěži Karla Ditterse z Dittersdorfu v Bánské Bystrici a Divadelní hře o životě Karla Ditterse „Muzikant z Jánského vrchu“.

Abstract: The diploma thesis discusses double bass concertos by the Vienese 18th century composer – Carl Ditters von Dittersdorf. In the very first captures it talks about the composer’s life and his inclusion to the artistic style. The main part of the work is focused on the musical analysis of two concertos for double bass and orchestra and sinfonia concertante for double bass, viola and orchestra. At the very end of the capture there is the comparing of recordings not missing. Out of this, there is the International musical festival of Carl Ditters von Dittersdorf, International double bass competition in Bánská Bystrica and the theater play about Carl Ditter's life „Musician from Jánský vrch“ mentionet in the diploma thesis.

Klíčová slova: koncerty pro kontrabas

Klíčová slova: Dittersdorf

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Radomír ŽALUD
  • Oponent: Jiří HUDEC

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 1. 2019 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 09:05, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz