Milan Gablas

Diplomová práce

Karl Ditters von Dittrsdorf - koncerty pro kontrabas

Carl Ditters von Dittersdorf – Double bass concertos

Anotace:
Diplomová práce pojednává o kontrabasových koncertech vídeňského skladatele 18. století – Karla Ditterse von Dittersdorfa. V úvodních kapitolách se zabývá skladatelovým životem a jeho zařazením do uměleckého slohu. Hlavní část s hudební analýzou obsahuje dva koncerty pro kontrabas a orchestr a koncertantní symfonii pro kontrabas, violu a orchestr. V závěru kapitoly nechybí porovnání nahrávek. Kromě …více
Abstract:
The diploma thesis discusses double bass concertos by the Vienese 18th century composer – Carl Ditters von Dittersdorf. In the very first captures it talks about the composer’s life and his inclusion to the artistic style. The main part of the work is focused on the musical analysis of two concertos for double bass and orchestra and sinfonia concertante for double bass, viola and orchestra. At the …více
 

Klíčová slova

koncerty pro kontrabas

Klíčová slova

Dittersdorf
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Radomír ŽALUD
  • Oponent: Jiří HUDEC

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 1. 2019 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Kontrabas