Bc. Martina Štěrbová

Master's thesis

Zdroje informací o sexualitě u dívek v pozdní adolescenci

Sources of information on sexuality for girls in late adolescence
Abstract:
Magisterská diplomová práce se zaměřuje na zdroje informací o sexualitě u dívek v pozdní adolescenci. Teoretická část je věnována období dospívání, sexualitě, sexualitě v pozdní adolescenci a zdrojům informací o sexualitě ve stejném období. Empirická část zahrnuje metodologický postup a prezentované výsledky výzkumu, které vzešly z 8 pořízených a zanalyzovaných polostrukturovaných rozhovorů. Cílem …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on the sources of information on sexuality used by girls in late adolescence. The theoretical part is devoted to the period of adolescence, sexuality, sexuality in late adolescence and sources of information on sexuality in the same period. The empirical part includes the methodological approach and the presentation of the research findings that emerged from eight semi-structured …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2015
  • Supervisor: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta