Ing. Pavel Cimbálník

Bakalářská práce

Využití jednodeskových počítačů Arduino ve výuce informatiky na střední škole

The use of Arduino single-board computers in high school teaching of computer science
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu metodických materiálů pro střední odborné školy bez technického zaměření k zabezpečení výuky programování jednočipových mikropočítačů založených na platformě Arduino. Teoretická část práce vymezuje pedagogické a didaktické principy výuky ICT a prezentuje využití jednodeskových mikropočítačů postavených na platformě Arduino, a to v kontextu výuky informatiky na …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the creation of methodical materials for secondary technical schools without a technical focus to ensure the programming teaching of single-chip microcomputers based on the Arduino platform. The theoretical part of the thesis defines the pedagogical and educational principles of ICT teaching and presents the usage of single-board microcomputers based on the Arduino …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Kolek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cimbálník, Pavel. Využití jednodeskových počítačů Arduino ve výuce informatiky na střední škole. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe