Bc. Tomáš TOMEK

Diplomová práce

Vliv negativní hydroterapie na realizovaný maximální anaerobní výkon u juniorské kategorie hokejistů

The negative hydrotherapy effect on maximum anaerobic performance in the junior hockey category
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku hodnocení tělesné výkonnosti. Posuzuje vliv lokálního působení chladu na anaerobní formu výkonu či vnímané bolesti a intenzity zátěže prostřednictvím 30 sekundového Wingate testu pro dolní končetiny.
Abstract:
Disertation focuses on the issue of physical performance evaluation. Evaluates the effect of local cold water immersion on anaerobic form performance or perceived pain and stress intensity through a 30 second Wingate Lower Leg test.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dominika Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMEK, Tomáš. Vliv negativní hydroterapie na realizovaný maximální anaerobní výkon u juniorské kategorie hokejistů. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta