Lucie ČAVOJSKÁ

Bachelor's thesis

Mediální obraz Benešových dekretů v poslední fázi prezidentské volby 2013

The media image of the Benes´s decrees in the last phase of the presidential election in 2013
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje problematice nastolování agendy a vztahu médií a politiky. Práce se zaměřuje na téma Benešových dekretů v českém prostředí. Tyto dvě témata spolu souvisela v roce 2013, a to v rámci historicky první přímé volby prezidenta v České republice. Práce čerpá z teoretických konceptů nastolování agendy od Maxwella E. McCombse and Donalda L. Shawa. Cílem této práce je popsat mediální …more
Abstract:
This work deals with an agenda setting theory and relationship between media and politics. The work specifically focuses on the issue of the Beneš decrees in the Czech environment. These two phenomena were linked together in the very first presidential election in the Czech Republic in 2013. Main used theoretical concepts come from Walter Lippmann, Maxwell E. McCombs and Donald L. Shaw who describe …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČAVOJSKÁ, Lucie. Mediální obraz Benešových dekretů v poslední fázi prezidentské volby 2013. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/