Uladzimir Katushkin

Diplomová práce

Projekt zavedení systému prevence demenci v České Republice

Project to Introduce a Dementia Prevention System in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se bude věnovat tématu: Projekt zavedení systému prevence demence v České republice. Práce se bude skládat z teoretické a praktické části. Diplomová práce si klade za cíl představit komplexní přístup k řešení problematiky demence, která je v současné době považována za jednu z nejvýznamnějších výzev veřejného zdraví. Demence, a zejména Alzheimerova choroba jako její nejčastější forma …více
Abstract:
The master's thesis will focus on the topic: The Project of Implementing a Dementia Prevention System in the Czech Republic. The work will consist of theoretical and practical parts. The thesis aims to introduce a comprehensive approach to addressing the issue of dementia, which is currently considered one of the most significant public health challenges. Dementia, especially Alzheimer's disease as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Katushkin, Uladzimir. Projekt zavedení systému prevence demenci v České Republice. Zlín, 2024. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Management ve zdravotnictví / Management ve zdravotnictví