Bc. Ondřej Jeřábek

Diplomová práce

Komunikace sportovců se sluchovým postižením v intaktní společnosti

Communication of sportsmen with hearing impairment in the majority society
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komunikaci sportovců se sluchovým postižením v intaktní společnosti. V teoretické části je objasněna problematika sluchového postižení, charakteristika osob se sluchovým postižením, sluchová protetika a organizace pro osoby se sluchovým postižením. Dále je věnována komunikaci osob se sluchovým postižením, rozvojem komunikačních dovednosti u jedinců se sluchovým postižením …více
Abstract:
The thesis deals with issues of communication of sportsmen with hearing impairment in the majority society. The theoretical part introduces the field of hearing impairment, including the characteristics of persons with hearing impairment, hearing aids, and organizations for persons with hearing impairment. In addition, the thesis aims to specify the communication of persons with hearing impairment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta