Bc. Lucie Šumpelová

Master's thesis

Rodina dítěte s autismem a společnost

Family with autistic child and society
Abstract:
Diplomová práce „ Rodina dítěte s autismem a společnost “ pojednává o potřebách rodin dětí s Poruchou Autistického Spektra (PAS) a zjišťuje míru sociální izolace. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol, které se věnují klasifikaci PAS, diagnostice, rodině a vzdělávání dětí s PAS. V Empirické části byl kvantitativním šetřením vyhodnocen postoj společnosti k rodinám s dítětem s PAS.
Abstract:
The thesis "The Family with autistic child and Society" deals with the needs of families of children with Autism Spectrum Disorders (ASD) and try to identify a degree of social isolation. The theoretical part is divided into three chapters that deal with ASD classification, diagnosis, family relations and education of children with ASD. In the empirical part was a quantitative survey evaluated the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta