Petronela Dobosová

Bachelor's thesis

Právne úkony v občianskom práve

Legal acts in civil law
Abstract:
ABSTRACT Dobosová Petronela Legal acts in civil law Bachelor thesis Instruments Prague school, high school foreign Banská Bystrica Supervisor: JUDr. Marko Vladislav Banská Bystrica, Number of pages: 45 The objective of my BSc thesis is the analysis of transactions, analyze their requirements and characteristics of various types and kinds of transactions, as well as the legal consequewnces of acts vadnosti …more
Abstract:
ABSTRAKT Dobosová Petronela Právne úkony v občianskom práve Bakalárska práca Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Vedúci práce : JUDr. Marko Vladislav Banská Bystrica, Počet strán: 45 Cieľom mojej bakalárskej práce je analýza právnych úkonov, rozbor ich jednotlivých náležitostí a charakteristika jednotlivých typov a druhov právnych úkonov, ako aj právne následky …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2009
  • Supervisor: JUDr. Vladislav Marko
  • Reader: JUDr. Zlatica Tureková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking

Theses on a related topic