Petronela Dobosová

Bakalářská práce

Právne úkony v občianskom práve

Legal acts in civil law
Abstract:
ABSTRACT Dobosová Petronela Legal acts in civil law Bachelor thesis Instruments Prague school, high school foreign Banská Bystrica Supervisor: JUDr. Marko Vladislav Banská Bystrica, Number of pages: 45 The objective of my BSc thesis is the analysis of transactions, analyze their requirements and characteristics of various types and kinds of transactions, as well as the legal consequewnces of acts vadnosti …více
Abstract:
ABSTRAKT Dobosová Petronela Právne úkony v občianskom práve Bakalárska práca Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Vedúci práce : JUDr. Marko Vladislav Banská Bystrica, Počet strán: 45 Cieľom mojej bakalárskej práce je analýza právnych úkonov, rozbor ich jednotlivých náležitostí a charakteristika jednotlivých typov a druhov právnych úkonov, ako aj právne následky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Vladislav Marko
  • Oponent: JUDr. Zlatica Tureková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma