Mgr. Ondřej Oulehla

Bakalářská práce

Návrh WebGIS pro zveřejnění hydrologických dat ve zvoleném území

A Proposal of WebGIS for Presentation of Hydrological Data in Selected Area
Anotace:
Práce se zabývá návrhem a implementací webového geografického informačního systému zobrazujícího hydrologická data. Popisuje modelování záplavových území na řece Balince v programu HEC-RAS, vytvoření vrstev záplavových území ve značkovacím jazyce KML a tvorbu uživatelského rozhraní na internetových stránkách, realizovanou především ve skriptovacím jazyce Javascript.
Abstract:
This thesis deals with proposal of web geographic information system for hydrological data presentation. It describes modeling of inundation areas on river Balinka in program HEC-RAS, production of inundation areas layers in markup language KML and creation of user interface on internet pages, wrote mainly in Javascript scripting language.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná geografie / Geoinformatika a trvalá udržitelnost

Práce na příbuzné téma