Mgr. Jakub Kraus, Ph.D.

Disertační práce

Soothing the Emotional Brain: Modulation of Neural Activity by Tactile Social Support

Soothing the Emotional Brain: Modulation of Neural Activity by Tactile Social Support
Anotace:
Úvod: Vystavenie negatívnym emočným stimulom aktivuje špecifické neurálne okruhy v mozgu. Sociálna opora blízkou osobou môže regulovať emočné odpovede a poskytovať komfort avšak neurálne koreláty sociálnej opory sú vo veľkej miere neznáme. V súbore predkladaných štúdií sme skúmali neurálne odpovede na rôzne negatívne emočné stimuly, s dôrazom na neurofyziologické koreláty modulačného účinku taktílnej …více
Abstract:
Background: Exposure to negative emotional stimuli activates specific neural networks in the brain. Social support, such as by one’s significant other, can regulate emotional responses and provide comfort, but the neural correlates of social support are mostly unknown. In a set of presented studies, we investigated the neural responses to various emotional stimuli with the emphasis on neurophysiological …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D., MUDr. Igor Riečanský, PhD., Assistant Professor Fredrik Åhs

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Neurovědy / Neurovědy

Práce na příbuzné téma