Vladislav Šupa

Bakalářská práce

Transformace výsledku hospodaření na základ daně a analýza míry efektivního zdanění u podnikatelských subjektů v ČR

Transformation of the profit and loss into the tax base and analysis of the effective tax rate for business entities in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce řeší problematiku stanovení výše daně z příjmů právnických osob u podnikatelských právnických osob sídlících v České republice a dále se práce zabývá problematikou efektivních sazeb daně z příjmů právnických osob. Cílem této práce je popsat průběh stanovení daně z příjmů právnických osob a to od vzniku výsledku hospodaření přes transformaci na základ daně až po výslednou daňovou povinnost …více
Abstract:
The bachelor thesis solves the issue of determination of the corporate income tax for the legal corporate entities based in the Czech Republic and it looks into the issue of effective corporate tax rates. The aim of thesis is to describe a course of a corporate income tax determination from the origin of earnings before tax, through a transformation to tax base and to final tax duty. Another aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Martin Dvořák
  • Oponent: Miloslav Janhuba

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70645