Jiří MATĚJKA

Bakalářská práce

Filmové adaptace literárních předloh. Vybrané filmové adaptace dramatu Williama Shakespeara Othello

Film adaptations of literary works. Selected drama film adaptation of William Shakespeare's Othello.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem hry Othello od Williama Shakespeara a má za cíl porovnat literární a vybraná filmová zpracování. Pokusí se také přiblížit, jak Shakespeare pracoval s předlohou Maur a Desdemona od italského autora jménem Giovan Battista Giraldi (Cinthio). Práce je rozdělena na literární verzi a filmové verze. V první části je představeno dílo a život Williama Shakespeara. Také …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a delineation of the play Othello by William Shakespeare. Its aim is to compare literary and selected screen adaptations. It also tries to give an idea of how Shakespeare worked with the tale of the Moor and Desdemona by the Italian author Giovan Battista Giraldi Cinthio). The thesis looks first into the literary adaptations and then into the screen adaptations. In the …více
 

Klíčová slova

Othello Desdemona Jago Film Literatura
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Kastner

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MATĚJKA, Jiří. Filmové adaptace literárních předloh. Vybrané filmové adaptace dramatu Williama Shakespeara Othello . Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika