Theses 

Analýza možností využití robustních charakteristik v regresní analýze – Vendula Growková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality

Vendula Growková

Diplomová práce

Analýza možností využití robustních charakteristik v regresní analýze

Analysis of Possibilities of Using Robust Characteristics in Regression Analysis

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na využívání robustních charakteristik. Je rozdělena do tří hlavních částí, a to teoretické, výpočtové a části, která obsahuje zpracování doporučení. Cílem práce je vyrovnat se s jedním z mnoha problému, které mohou nastat, a to výskytem odlehlých hodnot v datech. V práci jsou porovnány robustní charakteristiky s klasickými charakteristikami a jejich změny u dat nezatížených odlehlou hodnotou a u dat odlehlou hodnotou zatížených.

Abstract: The master thesis is focused on the use of robust characteristics. It is divided into three main parts, a theoretical part, calculation part and the part containing the processing recommendations. The aim is to deal with one of the problems that can occur, the occurrence of outliers in the data. In this work are compared classical characteristics with robust characteristics and the changes of these characteristics in the data without outliers and in the data with outliers.

Klíčová slova: regresní analýza, plánování experimentů, odlehlé hodnoty

Keywords: Regression analysis, Design of Experiments, Outliers

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Josef Tošenovský
  • Oponent: Filip Tošenovský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 23:19, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz