Bc. Dominika Zacharová

Diplomová práce

Dohled zaměstnavatele nad zaměstnanci: Boj proti dohledu.

Supervision over employees by employers: The fight against surveillance.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou monitoringu zaměstnanců, ze strany zaměstnavatele. Práce je založena na empirickém šetření, které z počátku probíhalo metodou snowball a následný výzkum se rozvíjel skrze polostrukturované a nestrukturované rozhovory. Základem práce bylo nalézt zaměstnance, kteří proti monitoringu na pracovišti bojují a jaké prostředky k tomu využívají či nevyužívají, aby …více
Abstract:
My master's thesis is written on the subject of monitoring of employees by their employer. Thesis is based upon empirical research that was initiated with the snowball method, continued further to firstly half-structured and then followed by unstructured interviews. The very first what needed to be done had been finding suitable employees that actually struggle, dare to say even fight against the work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Adam Horálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zacharová, Dominika. Dohled zaměstnavatele nad zaměstnanci: Boj proti dohledu.. Pardubice, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie