Boyang Li

Diplomová práce

The Stock Portfolio Selection at Chinese Stock Market

The Stock Portfolio Selection at Chinese Stock Market
Anotace:
Tento dokument náhodně vybírá 15 akcií z hlavních průmyslových odvětví na čínském akciovém trhu jako koš investičních portfolií. Podle preferencí investorů tento článek analyzuje míru návratnosti a úroveň rizika tohoto portfolia prostřednictvím modelů Markowitz, Black, Tobin a dalších a porovnává je, aby nalezl optimální model. Po nalezení optimálního modelu jsme simulovali skutečnou investiční situaci …více
Abstract:
This paper randomly selects 15 stocks from major industries in the Chinese stock market as a basket of investment portfolios. According to investor preference, this paper analyzes the return rate and risk level of this portfolio through Markowitz, Black, Tobin, and other models and compares them to find the optimal model. After finding the optimal model, we simulated the real investment situation and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2022
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Aleš Kresta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava