Olga Sadcovschi

Bakalářská práce

Zdroj živin a jeho efekt na metabolismus rostlin a jejich vývoj

Nutrition source and its effect on plant metabolism and development
Anotace:
Rostlinný metabolom odráží stav rostlin a je důležitým zdrojem informací pro molekulární biologii rostlin. Tato práce s názvem „Zdroj živin a jeho efekt na metabolismus rostlin a jejich vývoj“ pojednává o úloze abiotických faktorů v růstu a vývoji rostlin, včetně živin, světla, teploty a dostupnosti vody, a také popisuje moderní metody metabolomiky. Experimentální část využívá několik modelových experimentů …více
Abstract:
Plant metabolome reflects plants' fitness and presents an essential source of information for plant molecular biology. This thesis „Nutrition source and its effect on plant metabolism and development“ reviews the role of abiotic factors on plant growth and development, including nutrients, light, temperature and water availability, and outlines modern metabolomics approaches. The experimental part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Černý, Ph.D.
  • Oponent: Kateřina Bělonožníková, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.