Bc. Anita Urbanová

Master's thesis

Financovanie malých a stredných podnikov

Small and middle enterprises financing
Abstract:
The aim of my diploma work is to analyse standard and alternative sources of small and larger enterprise financing. At the same time, on the basis of results it was recommended to obtain financial sources also from Eurofonds, not only form commercial banks and leasing companies. Diploma work is divided into three chapters. It contains 5 pictures, 14 graphs, 18 charts, 7 exercise and 8 appendices. The …more
Abstract:
Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať štandardné a alternatívne zdroje financovania malých a stredných podnikov. Zároveň od výsledkov sme odporučili, aby získavali finančné zdroje aj z euro fondov, nielen z komerčných bánka a lízingových spoločností. Práca je rozdelená do troch kapitol. Obsahuje 5 obrázkov, 14 grafov, 18 tabuliek, 7 príkladov a 8 príloh. Prvá kapitola je venovaná charakteristike …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2010
  • Supervisor: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Oľga Miková, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK