Mgr. et Mgr. Tereza Sylvestrová

Disertační práce

Právní regulace přímého státního financování politických stran v České republice

Legal Regulation of Direct State Funding of Political Parties in the Czech Republic
Anotace:
Parlamentní politické strany v rámci legislativního procesu rozhodují o vlastní finanční regulaci, což může vést k projevům neochoty ke zpřísnění podmínek, nebo dokonce ke snaze o zákonnou aprobaci deformace politické soutěže v jejich prospěch. V práci jsou jednotlivé legislativní návrhy vztahující se k regulaci přímého státního financování politických stran podrobeny kritické analýze, která zkoumá …více
Abstract:
As part of the legislative process, parliamentary political parties decide on their own financial regulation, which may lead to unwillingness to tighten conditions, or even to seek to approve the distortions of political competition in their favor. In the thesis, individual legislative proposals related to the regulation of direct state funding of political parties are subjected to critical analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 12. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D., PhDr. Jan Outlý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta