David KUDLÁČEK

Bakalářská práce

Výstavba železničních tratí na území Kraje Vysočina a její vliv na rozvoj území

Výstavba železničních tratí na území Kraje Vysočina a její vliv na rozvoj území
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou výstavby železniční sítě v Kraji Vysočina a jejím následným vlivem na rozvoj území. V úvodu teoretické části je popsán vývoj železniční dopravy od jejího počátku až do současnosti. Dále je vysvětlen pojem dopravní dostupnost, následně jsou detailněji rozebrány jednotlivé prvky ovlivňující dopravní dostupnost. V teoretické části je dále popsán vývoj …více
Abstract:
The following thesis deals with the subject of the construction of the railway in the Vysočina region and its subsequent impact on the development of the area. In the introduction to the theoretical part, the development of rail transport from its beginnings to the present isdescribed. Explained here is the concept of accessibility and subsequently the various elements affecting road accessibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUDLÁČEK, David. Výstavba železničních tratí na území Kraje Vysočina a její vliv na rozvoj území. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zh7h34 zh7h34/2
27. 4. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
26. 4. 2018
Bulanova, L.
27. 4. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.