Martin Mazal

Bachelor's thesis

Využití certifikátů pro bezpečnou komunikaci prvků IoT

Using Certificates for Secure Communication of IoT (Internet of Things) Components
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou zabezpečení komunikace smart prvků Internetu věcí. Podává stručný přehled o současném stavu zabezpečení smart prvků Internetu věcí a použitých řešení s ohledem na výhody či nevýhody jejich využití. Problematika zabezpečení smart prvků Internetu věcí je aktuální téma, které se neustále vyvíjí na základě vývoje samotných technologií. Právě vývoj nových technologií a …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of security of the communication of smart elements of Internet of things. It provides a brief overview of the current state of security of the smart elements of the Internet of Things and of the solutions used, based on their advantages and disadvantages. The issue of securing smart elements of the Internet of Things is an up-to-date topic, that is constantly evolving …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Peter Janků

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mazal, Martin. Využití certifikátů pro bezpečnou komunikaci prvků IoT. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Security Technologies, Systems and Management