Bc. Monika Jurajdová

Diplomová práce

Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v USA a opatření zaměřených na překonání krize

Analysis of the impact of the current financial crisis on the U. S. banking sector and measures aimed at overcoming the crisis
Anotace:
Diplomová práce „Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v USA a opatření zaměřených na překonání krize“ popisuje vznik a řešení finanční krize na poli amerického bankovnictví. V prvé řadě poskytuje informace o struktuře amerického bankovního systému a jeho odlišnostech od systému evropského. Dále je práce zaměřena na důvody vzniku krize na hypotečních trzích a jejího vlivu na finanční …více
Abstract:
Thesis „Analysis of impact of current financial crisis on US banking sector and countermeasures to overcome the crisis“ describes origins and solutions of the crisis of American banking sector. First, it describes American financial system and its differences from European systems. Second, it focuses on the crisis' roots in mortgage markets and its influence on current financial institutions. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní