Bc. Monika Jurajdová

Master's thesis

Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v USA a opatření zaměřených na překonání krize

Analysis of the impact of the current financial crisis on the U. S. banking sector and measures aimed at overcoming the crisis
Abstract:
Diplomová práce „Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v USA a opatření zaměřených na překonání krize“ popisuje vznik a řešení finanční krize na poli amerického bankovnictví. V prvé řadě poskytuje informace o struktuře amerického bankovního systému a jeho odlišnostech od systému evropského. Dále je práce zaměřena na důvody vzniku krize na hypotečních trzích a jejího vlivu na finanční …more
Abstract:
Thesis „Analysis of impact of current financial crisis on US banking sector and countermeasures to overcome the crisis“ describes origins and solutions of the crisis of American banking sector. First, it describes American financial system and its differences from European systems. Second, it focuses on the crisis' roots in mortgage markets and its influence on current financial institutions. The practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Reader: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní