Theses 

Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v USA a opatření zaměřených na překonání krize – Bc. Monika Jurajdová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Monika Jurajdová

Diplomová práce

Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v USA a opatření zaměřených na překonání krize

Analysis of the impact of the current financial crisis on the U. S. banking sector and measures aimed at overcoming the crisis

Anotace: Diplomová práce „Rozbor dopadů současné finanční krize na bankovní sféru v USA a opatření zaměřených na překonání krize“ popisuje vznik a řešení finanční krize na poli amerického bankovnictví. V prvé řadě poskytuje informace o struktuře amerického bankovního systému a jeho odlišnostech od systému evropského. Dále je práce zaměřena na důvody vzniku krize na hypotečních trzích a jejího vlivu na finanční instituce. Praktická část především zachycuje snahu o eliminaci dopadů krize, která byla prováděna prostřednictvím vládních protikrizových opatření.

Abstract: Thesis „Analysis of impact of current financial crisis on US banking sector and countermeasures to overcome the crisis“ describes origins and solutions of the crisis of American banking sector. First, it describes American financial system and its differences from European systems. Second, it focuses on the crisis' roots in mortgage markets and its influence on current financial institutions. The practical part primarily describes efforts to eliminate the impacts of the crisis that has been implemented in governmental countermeasures.

Klíčová slova: Dopady krize na akciové trhy, Ekonomické cykly, Krachy velkých bank, Nestabilita trhu s hypotékami, Obamův-Bidenův plán, Pokles a oživení ekonomiky, Program TARP, Snižování úrokových sazeb

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 07:58, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz