Stanislava Mičíková

Bachelor's thesis

Odpadové hospodářství města Uherský Brod

Waste Management of the Municipality of Uherský Brod
Abstract:
Bakalářská práce na téma Odpadové hospodářství města Uherský Brod, se dělí na dvě hlavní části teoretická část a praktická část. Teoretická část se zabývá představením his-torie odpadového hospodářství, hierarchií nakládání s odpady, zahrnuje také legislativní rámec daného tématu a na to plynule navahuje plán odpadového hospodářství. Praktická část seznámí čtenáře s analýzou odpadového hospodářství …more
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is Waste management of the municipality of Uherský Brod and it is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the history of waste management, the hierarchy of waste management, it also includes the leg-islative framework of the topic and after that a waste management plan follows. The practical part introduces the analysis of waste …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mičíková, Stanislava. Odpadové hospodářství města Uherský Brod. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Management and Economics Specialization: Management and Economics in Public Sector Administration and Regional Development