Ing. Lenka Petráňová

Diplomová práce

Finanční analýza a mezipodnikové srovnání společnosti

Financial analysis and inter-company comparison of the company
Anotace:
Tato diplomová práce srovnává čtyři zemědělské podniky – Obila, a. s., ZZN Havlíčkův Brod, a. s., ZZN Pelhřimov, a. s. a ZZN Polabí a. s. a posuzuje jejich finanční situaci. Tvoří ji část teoretická a část praktická. V teoretické části jsou shromážděny informace týkající se významu finanční analýzy, používaných metod a ukazatelů, bankrotních a bonitních modelů, metod mezipodnikového srovnání. Praktická …více
Abstract:
This diploma thesis compares four agricultural companies - Obila, a. s., ZZN Havlíčkův Brod, a. s., ZZN Pelhřimov, a. s. a ZZN Polabí a. s. and evaluates their financial situation. It consists of theoretical and practical part. In theoretical part there is a roundup concerning the significancy of financial analysis, commonly used mothods and ratios, bankruptcy and credibility models, intercompany comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Václav Leinweber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní