Bc. Jana Sobotová

Master's thesis

Finanční a nefinanční ukazatele v hodnocení podnikatelských subjektů

Financial and Non-financial Indicators for the Evaluation of Business Entities
Abstract:
Předmětem této diplomové práce jsou finanční a nefinanční ukazatele v hodnocení podnikatelských subjektů. Hlavním cílem této práce je vyhodnotit finanční zdraví společnosti TTC TELSYS, a.s. prostřednictvím ukazatelů za období 2014 až 2018. Úvodní kapitola je věnována obecné charakteristice finančních a nefinančních ukazatelů. Součástí této části je funkce a využití finanční analýzy. Druhá až čtvrtá …more
Abstract:
The diploma thesis deals with Financial and Non-financial Indicators for the Evaluation of Business Entities. The main aim of this work is to evaluate financial condition of the company TTC TELSYS, a.s. using financial indicators in years 2014 – 2018. The first part is devoted to general characteristic of financial and non-financial indicators. This part includes functions and applications of financial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 11. 2019
  • Supervisor: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní