Bc. Jana Sobotová

Diplomová práce

Finanční a nefinanční ukazatele v hodnocení podnikatelských subjektů

Financial and Non-financial Indicators for the Evaluation of Business Entities
Anotace:
Předmětem této diplomové práce jsou finanční a nefinanční ukazatele v hodnocení podnikatelských subjektů. Hlavním cílem této práce je vyhodnotit finanční zdraví společnosti TTC TELSYS, a.s. prostřednictvím ukazatelů za období 2014 až 2018. Úvodní kapitola je věnována obecné charakteristice finančních a nefinančních ukazatelů. Součástí této části je funkce a využití finanční analýzy. Druhá až čtvrtá …více
Abstract:
The diploma thesis deals with Financial and Non-financial Indicators for the Evaluation of Business Entities. The main aim of this work is to evaluate financial condition of the company TTC TELSYS, a.s. using financial indicators in years 2014 – 2018. The first part is devoted to general characteristic of financial and non-financial indicators. This part includes functions and applications of financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2019
  • Vedoucí: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní