Bc. et Bc. Kateřina Kodetová

Diplomová práce

Crowdfunding neziskových organizací: motivace autorů projektů a přispěvatelů

Crowdfunding in NGOs: Motivation of Project Authors and Contributers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá otázkou financování neziskových organizací pomocí crowdfundingu. Zaměřuje se především na crowdfundingový model reward-based (model na bázi odměn). Snaží se zmapovat důvody NNO k vytváření kampaní tohoto typu a motivaci dárců (přispěvatelů), kteří touto formou na činnost neziskových projektů přispívají. Práce popisuje výhody i nevýhody reward-based crowdfundingu a na základě …více
Abstract:
This thesis deals with a question of financing non-profit organizations via crowdfunding. Its main focus is on reward-based crowdfunding. It summarises motivations of non-profit organizations for this kind of campaigns as well as the motivations of donors (contributers) who stand on the other side of crowdfunding campaigns and whose money is used for financing non-profit projects. This paper describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedoucí: Ing. Marie Hladká, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta