Bc. et Bc. Kateřina Kodetová

Master's thesis

Crowdfunding neziskových organizací: motivace autorů projektů a přispěvatelů

Crowdfunding in NGOs: Motivation of Project Authors and Contributers
Abstract:
Diplomová práce se zabývá otázkou financování neziskových organizací pomocí crowdfundingu. Zaměřuje se především na crowdfundingový model reward-based (model na bázi odměn). Snaží se zmapovat důvody NNO k vytváření kampaní tohoto typu a motivaci dárců (přispěvatelů), kteří touto formou na činnost neziskových projektů přispívají. Práce popisuje výhody i nevýhody reward-based crowdfundingu a na základě …more
Abstract:
This thesis deals with a question of financing non-profit organizations via crowdfunding. Its main focus is on reward-based crowdfunding. It summarises motivations of non-profit organizations for this kind of campaigns as well as the motivations of donors (contributers) who stand on the other side of crowdfunding campaigns and whose money is used for financing non-profit projects. This paper describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2018
  • Supervisor: Ing. Marie Hladká, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta