Iveta ČELOUCHOVÁ

Bachelor's thesis

Státní mateřské školy a soukromé mateřské školy: jejich finanční a psychosociální pozitiva a negativa

State kindergartens and private kindergartens: their financial and psychosocial positives and negatives
Anotácia:
Tato bakalářská práce pojednává o státních a soukromých mateřských školách a jejich finančních a psychosociálních pozitivech a negativech. Teoretická část obsahuje šest kapitol. Kapitoly se zabývají mateřskou školou a jejím pojetím, dále, jak se mateřská škola zřizuje nebo také jaké typy mateřských škol existují. Zabývají se tím, jaká legislativa v mateřských školách je ze zákona povinná, kdo mateřskou …viac
Abstract:
This thesis deals with state and private kindergartens and their financial and psychosocial positives and negatives impact. The theoretical part consists of six chapters. Chapters deal with the kindergarten and the concept of the kindergarten as well as how to set up kindergarten or even what types of kindergartens exist. They are studying what legislation in kindergarten is compulsory by law , who …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jarmila Nováková Hořejší

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČELOUCHOVÁ, Iveta. Státní mateřské školy a soukromé mateřské školy: jejich finanční a psychosociální pozitiva a negativa. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta