Bc. Tereza Knötigová, DiS.

Diplomová práce

Působení volnočasových aktivit střediska volného času na děti a mládež v souvislosti s ohrožením rizikovými jevy chování.

Influence of the free time activities of the children and youth in the Center of Leisure Time in connection with risky behavior.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá aktivitami střediska volného času a jejich vlivem na děti ohrožené rizikovými jevy chování. Teoretická část práce se zabývá spojitostí tématu a sociální pedagogiky, rizikovými jevy chování, historií sociální pedagogiky ve spojitosti s rizikovými jevy chování a některými současnými trendy práce v této oblasti. Dále uvádí střediska volného času, jejich činnost, klienty a úlohu …více
Abstract:
The theses is aboutleisure time centre activities and their infuence on children who inclinate to engage in risky behavior.The theoretical part concerns topic in conjuction with social pedagogy, risky behavior conditions, history of social pedagogy in conjuction with risky behavior conditions and some current work trend in this field. It also introduces leisure time centres, their activities,clients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Martin Šťastný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta