Josef SLOVÁK

Bakalářská práce

Využití zdravotnické výbavy Horské služby Beskydy při náhlé zástavě oběhu

Use of medical equipment Mountain Rescue Beskydy for treating blood stasis
Anotace:
Tato práce je zaměřena na použití zdravotnického vybavení Horské služby Beskydy při náhlé zástavě oběhu. Teoretická část zachycuje možné příčiny náhlé zástavy oběhu vyskytující se v horských podmínkách, dále pojednává o teoretických možnostech provádění základní a rozšířené neodkladné resuscitace. Praktická část je zaměřena na zdravotní vybavení Horské služby použitelné při ošetření náhlé zástavy oběhu …více
Abstract:
This bachelor´s thesis is focused on the use of medical equipment of the Beskydy Mountain Rescue Service during a sudden cardiac arrest. The theoretical part describes the possible causes of sudden cardiac arrest occurring in mountainous conditions, further discusses the theoretical possibility of performing basic and advanced life support. The practical part is focused on medical equipment of Mountain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. David Holeš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLOVÁK, Josef. Využití zdravotnické výbavy Horské služby Beskydy při náhlé zástavě oběhu. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta